ရော်ဘာထုတ်ယူခြင်း

rubber

ရော်ဘာပြင်ဆင်မှုတွင်အသုံးပြုသောရောနှောခြင်းနှင့်ကြိတ်ခွဲစက်များနှင့်ထုတ်စက်များအတွက်ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းသစ်များကိုအမျိုးမျိုးတီထွင်ခဲ့သည်။