ရေကြောင်း & ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများ

marine1

INTECH ဂီယာအုံများသည်ကြီးမားသောကမ်းလွန်ကရိန်းများ၊ ကျောက်ဆူးနှင့်လောင်ချာသောဝန်များကဲ့သို့သောခက်ခဲသောဆိပ်ကမ်း application များတွင်တင်ပြသောစိန်ခေါ်မှုများကိုခံနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။